V
Bạch Dương hay còn gọi là Dương Cưu - Aries (21/3 - 20/4), là cung đầu tiên trong vòng tròn Hoàng đạo. Đứng vị trí đầu tiên trong 12 cung Hoàng đạo nên Bạch Dương luôn dẫn đầu trong mọi hoạt động. Sao chiếu mệnh là Hỏa Tinh (chiếu mệnh chính) và Diêm

The repository for this project is empty

You can add a file  or do a push via the command line.

Command line instructions

Git global setup
git config --global user.name "Your name"
git config --global user.email "your@email.com"
Create a new repository
mkdir van-su
cd van-su
git init
touch README.md
git add README.md
git commit -m "first commit"
git remote add origin http://altrepo.eu/vansunet/van-su.git
git push -u origin master
Push an existing Git repository
cd existing_git_repo
git remote add origin http://altrepo.eu/vansunet/van-su.git
git push -u origin master